Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach
 • príprava podkladov na valné zhromaždenia
 • konanie pred obchodným registrom
 • likvidácie spoločností
 • právne poradenstvo pri zlučovaní, splynutí, rozdeľovaní spoločností, zmenách právnej formy spoločností
 • prevode akcií a obchodných podielov spoločností
 • likvidácie spoločností
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • právo cenných papierov, zastupovanie pred centrálnym depozitárom cenných papierov
 • zmenkové a šekové právo
 • právne analýzy zmlúv a pripomienkovanie zmlúv, vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • vypracovávanie zmlúv a iných právnych podaní
 • zastupovanie klientov v obchodno – právnych sporoch
 • due diligence –právny a udit
 • vymáhanie pohľadávok
Pomôžeme vám?

Chceli by ste hovoriť s jedným z našich právnych poradcov po telefóne? Stačí odoslať svoje kontaktné údaje a budeme vás čoskoro kontaktovať.

Služby a poradenstvo využívam neustále. Práca v segmente tvorby webových stránok si vyžaduje mať všetko právne ošetrené, aby som v budúcnosti nečelil neuhradeniu faktúr za moju prácu.

Tomáš Ištok
DeXter Laboratory s.r.o.

Mám záujem o právne služby a konzultácie.