Máme prístup na mieru

Právo aplikujeme na skutkový stav. Na fakty neuplatňujeme pocity.

Ste v komplikovanej situácií?

Pomáhame v týchto oblastiach

Zaoberáme sa sporovými a nesporovými vecami, spisovaním a pripomienkovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, poradenstvom v oblasti zakladania a zmien vo firmách, poskytujeme písomné aj ústne konzultácie, zúčastňujeme sa na pracovných stretnutiach, rokovaniach, ako aj rokujeme v mene svojich klientov.

Obchodné právo

Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava podkladov na valné zhromaždenia.

Občianske právo

Zastupovanie klientov pri prevodoch vlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, záložné právo, vecné bremená.

Pracovné právo

Poskytovanie kompletného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych veciach.

Správne právo

Právne zastupovanie v správnom konaní, vyhotovovanie právnych stanovísk, stavebné právo.

Máme skúsenosti

Svojich klientov ponúka komplexné právne a poradenské služby v Slovenskej republike ako aj v zahraničí od roku 2008.

Niekoľko čísiel:

500 000 € +

Na dotáciách pre poľnohospodárov

15 rokov +

praxe

100 +

Stálych klientov

6 +

Odborníkov s rôznymi znalosťami práva

Zavolajte mi prosím

Chceli by ste hovoriť s jedným z našich právnych poradcov po telefóne? Stačí odoslať svoje kontaktné údaje a budeme vás čoskoro kontaktovať.

Kancelária

BBC 1 Plus
Plynárenská 4659/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09