Odmena advokáta

Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o. ponúka pre svojich klientov komplexné právne a poradenské služby v Slovenskej republike ako aj v zahraničí od roku 2008.
Spočiatku sme právne poradenstvo poskytovali vo forme pridružených advokátov v inej advokátskej kancelárii, pričom od roku 2010 došlo k osamostatneniu sa a vytvoreniu vlastnej advokátskej kancelárie pôsobiacej vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným pod názvom Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o..

Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch, pracuje naša advokátska kancelária aj na báze rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, čo umožňuje klientovi nepretržité využívanie nami ponúkaných služieb v závislosti od jeho aktuálnych potrieb.

Svojou činnosťou zaberáme všetky právne oblasti týkajúce sa sporovej a nesporovej agendy pre fyzické aj právnické osoby z domova aj zo zahraničia.

Svojim klientom zabezpečujeme komplexný právny a poradenský servis.
Zaoberáme sa sporovými a nesporovými vecami, spisovaním a pripomienkovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, poradenstvom v oblasti zakladania a zmien vo firmách, poskytujeme písomné aj ústne konzultácie, spracovávame právne rozbory, analýzy, stanoviská a vyjadrenia, zúčastňujeme sa na pracovných stretnutiach, rokovaniach, ako aj rokujeme v mene svojich klientov. Zabezpečujeme tiež zastupovanie na pojednávaniach súdov všetkých stupňov na území Slovenskej republiky a taktiež v zahraničí.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku a v týchto jazykoch pripravujeme aj právne dokumenty.
Naša advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby v úzkej spolupráci s daňovými poradcami a audítormi, a to najmä z dôvodu vylúčenia negatívnych daňových a účtovných dopadov pri tvorbe právnych dokumentov, ktoré úzko súvisia s oblasťou daňového práva.

Paušálna odmena

Odmena je stanovená pevnou paušálnou čiastkou za opakujúce sa časové obdobie, spravidla mesiac. Paušálna odmena je vhodná pre klientov, ktorí majú pravidelnú potrebu právnych služieb v určitom stabilnom rozsahu.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Podielová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

Hodinová odmena

Celková odmena je násobkom dohodnutej hodinovej sadzby a počtu hodín strávených advokátom výkonom právneho poradenstva.

Jednoduchá právna pomoc

Pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom, resp. iným orgánom.

Podielová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

Máme skúsenosti

Svojich klientov ponúka komplexné právne a poradenské služby v Slovenskej republike ako aj v zahraničí od roku 2008.

Niekoľko čísiel:

500 000 € +

Na dotáciách pre poľnohospodárov

15 rokov +

Praxe

100 +

Stálych klientov

6 +

Právnych odborníkov s rôznymi znalosťami práva

Zavolajte mi prosím

Chceli by ste hovoriť s jedným z našich právnych poradcov po telefóne? Stačí odoslať svoje kontaktné údaje a budeme vás čoskoro kontaktovať.

Kancelária

BBC 1 Plus
Plynárenská 4659/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09