Pracovné právo

Pracovné právo

  • poskytovanie kompletného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych veciach
  • právne zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
  • príprava pracovných zmlúv a iných dohôd uzatváraných v zmysle Zákonníka práce
  • právna pomoc pri prechode pracovnoprávnych vzťahov na právneho nástupcu zamestnávateľa
  • právna pomoc v problematike vysielania zamestnancov do cudziny a zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky
  • právna pomoc pri zamestnávaní cudzincov na území SR
Pomôžeme vám?

Chceli by ste hovoriť s jedným z našich právnych poradcov po telefóne? Stačí odoslať svoje kontaktné údaje a budeme vás čoskoro kontaktovať.

Služby a poradenstvo využívam neustále. Práca v segmente tvorby webových stránok si vyžaduje mať všetko právne ošetrené, aby som v budúcnosti nečelil neuhradeniu faktúr za moju prácu.

Tomáš Ištok
DeXter Laboratory s.r.o.

Mám záujem o právne služby a konzultácie.