Občianske právo

Občianske právo

  • vecné práva – zastupovanie klientov pri prevodoch vlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, záložné právo, vecné bremená, zatupovanie pred katastrom nehnuteľností
  • právne zastupovanie v občianskoprávnych sporoch
  • právna pomoc v otázkach nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov
  • ochrana osobnosti
  • zastupovanie v právnych sporoch z poistných zmlúv
  • zakladanie občianskych združení, nadácií, a pod.
  • právo duševného vlastníctva
Pomôžeme vám?

Chceli by ste hovoriť s jedným z našich právnych poradcov po telefóne? Stačí odoslať svoje kontaktné údaje a budeme vás čoskoro kontaktovať.

Služby a poradenstvo využívam neustále. Práca v segmente tvorby webových stránok si vyžaduje mať všetko právne ošetrené, aby som v budúcnosti nečelil neuhradeniu faktúr za moju prácu.

Tomáš Ištok
DeXter Laboratory s.r.o.

Mám záujem o právne služby a konzultácie.