Právnik MHS Legal

Profil spoločnosti

Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o. ponúka pre svojich klientov komplexné právne a poradenské služby v Slovenskej republike ako aj v zahraničí od roku 2008.

Spočiatku sme právne poradenstvo poskytovali vo forme pridružených advokátov v inej advokátskej kancelárii, pričom od roku 2010 došlo k osamostatneniu sa a vytvoreniu vlastnej advokátskej kancelárie pôsobiacej vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným pod názvom Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o..

Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch, pracuje naša advokátska kancelária aj na báze rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, čo umožňuje klientovi nepretržité využívanie nami ponúkaných služieb v závislosti od jeho aktuálnych potrieb.

Svojou činnosťou zaberáme všetky právne oblasti týkajúce sa sporovej a nesporovej agendy pre fyzické aj právnické osoby z domova aj zo zahraničia.

Svojim klientom zabezpečujeme komplexný právny a poradenský servis.

Zaoberáme sa sporovými a nesporovými vecami, spisovaním a pripomienkovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, poradenstvom v oblasti zakladania a zmien vo firmách, poskytujeme písomné aj ústne konzultácie, spracovávame právne rozbory, analýzy, stanoviská a vyjadrenia, zúčastňujeme sa na pracovných stretnutiach, rokovaniach, ako aj rokujeme v mene svojich klientov. Zabezpečujeme tiež zastupovanie na pojednávaniach súdov všetkých stupňov na území Slovenskej republiky a taktiež v zahraničí.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku a v týchto jazykoch pripravujeme aj právne dokumenty.

Naša advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby v úzkej spolupráci s daňovými poradcami a audítormi, a to najmä z dôvodu vylúčenia negatívnych daňových a účtovných dopadov pri tvorbe právnych dokumentov, ktoré úzko súvisia s oblasťou daňového práva.

Pre prípad spôsobenia škody poskytujeme pri každom úkone právnej služby poistné krytie vo výške 1.500.000 EUR, ktoré v prípade požiadavky klienta vieme zvýšiť.

Pomôžeme vám?

Chceli by ste hovoriť s jedným z našich právnych poradcov po telefóne? Stačí odoslať svoje kontaktné údaje a budeme vás čoskoro kontaktovať.

Služby a poradenstvo využívam neustále. Práca v segmente tvorby webových stránok si vyžaduje mať všetko právne ošetrené, aby som v budúcnosti nečelil neuhradeniu faktúr za moju prácu.

Tomáš Ištok
DeXter Laboratory s.r.o.

Mám záujem o právne služby a konzultácie.