Handelsrecht und Gesellschaftsrecht

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Handelsrecht und Gesellschaftsrecht

 • zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach
 • príprava podkladov na valné zhromaždenia
 • konanie pred obchodným registrom
 • likvidácie spoločností
 • právne poradenstvo pri zlučovaní, splynutí, rozdeľovaní spoločností, zmenách právnej formy spoločností
 • prevode akcií a obchodných podielov spoločností
 • likvidácie spoločností
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • právo cenných papierov, zastupovanie pred centrálnym depozitárom cenných papierov
 • zmenkové a šekové právo
 • právne analýzy zmlúv a pripomienkovanie zmlúv, vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • vypracovávanie zmlúv a iných právnych podaní
 • zastupovanie klientov v obchodno – právnych sporoch
 • due diligence –právny a udit
 • vymáhanie pohľadávok
Wir können Ihnen helfen?

Möchten Sie einen unserer Rechtsberater über das Telefon zu sprechen? Senden Sie einfach Ihre Kontaktdaten und wir werden Sie in Kürze kontaktieren.

Ich interessiere mich für juristische Dienstleistungen und Beratung.