Pracovné právo

Arbeitsrecht

  • poskytovanie kompletného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych veciach
  • právne zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
  • príprava pracovných zmlúv a iných dohôd uzatváraných v zmysle Zákonníka práce
  • právna pomoc pri prechode pracovnoprávnych vzťahov na právneho nástupcu zamestnávateľa
  • právna pomoc v problematike vysielania zamestnancov do cudziny a zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky
  • právna pomoc pri zamestnávaní cudzincov na území SR
Wir können Ihnen helfen?

Möchten Sie einen unserer Rechtsberater über das Telefon zu sprechen? Senden Sie einfach Ihre Kontaktdaten und wir werden Sie in Kürze kontaktieren.

Ich interessiere mich für juristische Dienstleistungen und Beratung.